Daftar Email Instansi Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barru
Kepala Dinas abustan68@gmali.com
Sekertaris kamaruddinhasan.1973@gmail.com
Kasubag. Program rjudriah@yahoo.co.id
Kasubag. Keuangan absmustagim@gmail.com
Kasubag. Umum
Kabid. Pendidikan Dasar dikdasbr@gmail.com
Kasi sarana&Prasarana Pendidikan dasar saprasbr@gmail.com
Kasi Kesiswaan Pendidikan Dasar kesiswaandikdasbarru@gmail.com
Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar
Kabid. Pendidikan Menengah masudakhmad@yahoo.co.id
Kasi Kurikulum Pendidikan Menengah kamaluddin.dikdas@yahoo.co.id
Kasi sarana&Prasarana Pendidikan Menengah mali.alias@yahoo.co.id
Kasi Kesiswaan Pendidikan Menengah thareqazis@yahoo.co.id
Kabid. Pendidikan Luar Sekolah
Kasi PAUD Bidang Pendidikan Luar Sekolah
Kasi Kesetaraan Bidang Pendidikan Luar Sekolah
Kasi Dikmas & Kelembagaan Bidang Pendidikan Luar Sekolah
Kabid. Pendidikan & Tenaga Kependidikan kamaluddin.dikdas@yahoo.co.id
Kasi Kesejahteraan Bidang Pendidikan & Tenaga Kependidikan muliadi.557lm@gmail.com
Kasi Pengembangan/Pembinaan Bidang Pendidikan & Tenaga Kependidikan m.hasruddin@yahoo.com
UPTD Pendidikan Kecamatan
Kecamatan Pujananting barru.uptdpendidikan.pjtg@gmail.com
Kecamatan Tanete Riaja barru.uptdpendidikan.trja@gmail.com
Kecamatan Tanete Rilau barru.uptdpendidikan.trlu@gmail.com
Kecamatan Barru barru.uptdpendidikan.brru@gmail.com
Kecamatan Soppeng Riaja barru.uptdpendidikan.sprj@gmail.com
Kecamatan Mallusetasi barru.uptdpendidikan.mlts@gmail.com
Kecamata Balusu barru.uptdpendidikan.blsu@gmail.com
Sekolah
Kecamatan Pujananting
SD INPRES PALLUDDA barru.pjtg.sdipalludda@gmail.com
SD INPRES PADANG LAMPE barru.pjtg.sdipadanglampe@gmail.com
SD INPRES LAPPATEMMU barru.pjtg.sdilappatemmu@gmail.com
SD NEGERI PETTUNG barru.pjtg.sdnpettung@gmail.com
SD NEGERI AMMERUNG barru.pjtg.sdnammerung@gmail.com
SD INPRES BAMPAE barru.pjtg.sdibampae@gmail.com
SD INPRES BARANG barru.pjtg.sdibarang@gmail.com
SD INPRES MARE-MARE barru.pjtg.sdimaremare@gmail.com
SD NEGERI ALEKALE barru.pjtg.sdnalekale@gmail.com
SD NEGERI PUNRANGA barru.pjtg.sdnpunranga@gmail.com
SD NEGERI SALOPURU barru.pjtg.sdnsalopuru@gmail.com
SD INPRES PATALLASSANG barru.pjtg.sdipatallassang@gmail.com
SD INPRES BENRONG barru.pjtg.sdibenrong@gmail.com
SD INPRES PUNRANGA barru.pjtg.sdipunranga@gmail.com
SD INPRES DENGENG-DENGENG barru.pjtg.sdidengengdengeng@gmail.com
SD NEGERI NO. 20 GATTARENG barru.pjtg.sdn20gattareng@gmail.com
SD INPRES PETTUNG barru.pjtg.sdipettung@gmail.com
SD NEGERI PALLUDDA barru.pjtg.sdnpalludda@gmail.com
SD INPRES PANGGALUNGAN barru.pjtg.sdipanggalungan@gmail.com
SD INPRES JEMBULU barru.pjtg.sdijembulu@gmail.com
SD NEGERI BETTE barru.pjtg.sdnbette@gmail.com
SD INPRES 55 WANAWARU barru.pjtg.sdi55wanawaru@gmail.com
SD INPRES TANGNGASSOE barru.pjtg.sditangngassoe@gmail.com
SD INPRES AMPIRI barru.pjtg.sdiampiri@gmail.com
SD INPRES 42 LEMPANG barru.pjtg.sdi42lempang@gmail.com
SMP SATAP 5 PUJANANTING barru.pjtg.smpn5pujananting@gmail.com
SMP NEGERI 1 PUJANANTING barru.pjtg.smpn1pujananting16@gmail.com
SMP NEGERI 3 PUJANANTING barru.pjtg.smpn3pujananting@gmail.com
SMP NEGERI SATAP 4 PUJANANTING barru.pjtg.smpn4pujananting@gmail.com
SMP NEGERI 2 PUJANANTING barru.pjtg.smpn2pujananting@gmail.com
Kecamatan Tanete Riaja
SD INPRES LAPPADARE barru.trja.sdilappadare@gmail.com
SD NEGERI SIKAPA barru.trja.sdnsikapa@gmail.com
SD INPRES JALANRU barru.trja.sdijalanru@gmail.com
SD NEGERI BOTTOLAMPE barru.trja.sdnbottolampe@gmail.com
SD INPRES 15 LISU barru.trja.sdi15lisu@gmail.com
SD NEGERI LAJOANGIN barru.trja.sdnlajoangin@gmail.com
SD NEGERI TILLE barru.trja.sdntille@gmail.com
SD INPRES 30 BUNNE barru.trja.sdibunne@gmail.com
SD INPRES KOMPLEKS RALLA barru.trja.sdikompleksralla@gmail.com
SD NEGERI 5 TOKKENE barru.trja.sdn5tokkene@gmail.com
SD INPRES WARUWUE barru.trja.sdiwaruwue@gmail.com
SD INPRES WATU barru.trja.sdiwatu@gmail.com
SD INPRES LIMPO barru.trja.sdilimpo@gmail.com
SD INPRES BOTTOLAMPE barru.trja.sdibottolampe@gmail.com
SD INPRES ULO barru.trja.sdiulo@gmail.com
SD NEGERI PESSE barru.trja.sdnpesse@gmail.com
SD NEGERI RALLA II barru.trja.sdnralla2@gmail.com
SD INPRES PARIA barru.trja.sdiparia@gmail.com
SD INPRES SIKAPA barru.trja.sdisikapa@gmail.com
SD NEGERI 03 ELE barru.trja.sdnele@gmail.com
SD INPRES MENRONG barru.trja.sdimenrong@gmail.com
SDN PACCIRO barru.trja.sdnpacciro@gmail.com
SD NEGERI RALLA I barru.trja.sdnralla1@gmail.com
SD INPRES RALLA barru.trja.sdiralla@gmail.com
SD INPRES RUMPIAE barru.trja.sdirumpiae@gmail.com
SD NEGERI 10 PARENRING barru.trja.sdnparenring@gmail.com
SD NEGERI ULO barru.trja.sdnulo@gmail.com
SD INPRES MARUALA barru.trja.sdimaruala@gmail.com
SD NEGERI MENRONG barru.trja.sdnmenrong@gmail.com
SD INPRES PASAR BARU barru.trja.sdipasarbaru@gmail.com
SD INPRES CINEKKO barru.trja.sdicinekko@gmail.com
SD INPRES LAJOANGIN barru.trja.sdilajoangin@gmail.com
SMP NEGERI 6 TANETE RIAJA barru.trja.smpn6taneteriaja@gmail.com
SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA barru.trja.smpn3taneteriaja@gmail.com
SMP SATAP 7 TANETE RIAJA barru.trja.smpn7taneteriaja@gmail.com
SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA barru.trja.smpn1taneteriaja@gmail.com
SMP SATAP 5 TANETE RIAJA barru.trja.smpn5taneteriaja@gmail.com
SMP NEGERI SATAP 4 TANETE RIAJA barru.trja.smpn4taneteriaja@gmail.com
SMP NEGERI 2 TANETE RIAJA barru.trja.smpn2taneteriaja@gmail.com
Kecamatan Tanete Rilau
SD INPRES 20 PUTIANGIN barru.trlu.sdi20putiangin@gmail.com
SD INPRES BONTOPENNO barru.trlu.sdibontopenno@gmail.com
SD INPRES SALOMONI barru.trlu.sdisalomoni@gmail.com
SD INPRES NO 16 MARALLENG barru.trlu.sdi16maralleng@gmail.com
SD INPRES BUJUNG AWO barru.trlu.sdibujungawo@gmail.com
SD INPRES PADAELO barru.trlu.sdipadaelo@gmail.com
SD INPRES 22 BUTUNG barru.trlu.sdi22butung@gmail.com
SD INPRES GARESSI barru.trlu.sdigaressi@gmail.com
SD NEGERI NO. 08 ANCE barru.trlu.sdn08ance@gmail.com
SD NEGERI 18 COPPENG COPPENG barru.trlu.sdn18coppengcoppeng@gmail.com
SD INPRES 32 BURANCIE barru.trlu.sdi32burancie@gmail.com
SD NEGERI BUTTUE barru.trlu.sdnbuttue@gmail.com
SD INPRES BUJUNG LITA barru.trlu.sdibujunglita@gmail.com
SD INPRES NO 21 ANCE barru.trlu.sdi21ance@gmail.com
SD INPRES JUPPAI barru.trlu.sdijuppai@gmail.com
SD INPRES NO.24 PUCUE barru.trlu.sdi24pucue@gmail.com
SD NEGERI LALABATA barru.trlu.sdnlalabata@gmail.com
SD INPRES 29 AROPPOE barru.trlu.sdi29aroppoe@gmail.com
SD NEGERI GARESSI barru.trlu.sdngaressi@gmail.com
SD INPRES LOMPENGENG barru.trlu.sdilompengeng@gmail.com
SD NEGERI 03 MARETO barru.trlu.sdn03mareto@gmail.com
SD INPRES LIPUKASI barru.trlu.sdilipukasi@gmail.com
SD INPRES MATAJANG barru.trlu.sdimatajang@gmail.com
SD INPRES LEMPANG barru.trlu.sdilempang@gmail.com
SD INPRES 30 LAJARI barru.trlu.sdi30lajari@gmail.com
SD INPRES PACORE barru.trlu.sdipacore@gmail.com
SD INPRES BACU BACU barru.trlu.sdibacubacu@gmail.com
SD NEGERI 01 PEKKAE barru.trlu.sdn01pekkae@gmail.com
SD INPRES 36 BUJUNG LOMPO barru.trlu.sdi36bujunglompo@gmail.com
SD NEGERI 2 CENTRE BOTTOE barru.trlu.sdn02centrebottoe@gmail.com
SD INPRES NO 23 PEKKAE barru.trlu.sdi23pekkae@gmail.com
SD INPRES SOREANG barru.trlu.sdisoreang@gmail.com
SD INPRES 17 LALABATA barru.trlu.sdi17lalabata@gmail.com
SD INPRES NO 14 PANCANA barru.trlu.sdi14pancana@gmail.com
SD Inpres No. 12 Mareto barru.trlu.sdi12mareto@gmail.com
SD INPRES 37 CENRAPOLE barru.trlu.sdi37cenrapole@gmail.com
SD NEGERI 04 PAO barru.trlu.sdn04pao@gmail.com
SMP NEGERI 2 TANETE RILAU barru.trlu.smpn2taneterilau@gmail.com
SMP NEGERI 3 TANETE RILAU barru.trlu.smpn3taneterilau@gmail.com
Kecamatan Barru
SD INPRES NO. 41 BIRUE barru.brru.sdi41birue@gmail.com
SD INPRES NO.33 SUMPANG BINANGAE barru.brru.sdi33sbinangae@gmail.com
SD INPRES GALUNG barru.brru.sdigalung@gmail.com
SD INPRES TOMPO barru.brru.sditompo@gmail.com
SD INPRES GEMPUNGE barru.brru.sdigempunge@gmail.com
SD NEGERI BATUBESSI barru.brru.sdnbatubessi@gmail.com
SD INPRES JEPPEE barru.brru.sdijeppee@gmail.com
SD NEGERI MANGEMPANG barru.brru.sdnmangempang@gmail.com
SD NEGERI ALLEJJANG barru.brru.sdnallejjang@gmail.com
SD INPRES ALLEJJANG barru.brru.sdiallejjang@gmail.com
SD INPRES KAMARA barru.brru.sdikamara@gmail.com
SD INPRES BANGA BANGA barru.brru.sdibangabanga@gmail.com
SD INPRES BARANG barru.brru.sdibarang@gmail.com
SD INPRES MATTIROWALIE barru.brru.sdimattirowalie@gmail.com
SD INPRES SEPEE barru.brru.sdisepee@gmail.com
SD INPRES BOTTOLAI barru.brru.sdibottolai@gmail.com
SD INPRES 38 CENNE barru.brru.sdi38cenne@gmail.com
SD INPRES PALAKKA barru.brru.sdipalakka@gmail.com
SD INPRES LEMBAE barru.brru.sdilembae@gmail.com
SD NEGERI 3. SUMPANG BINANGAE barru.brru.sdn3sbinangae@gmail.com
SD INPRES MALLAWA barru.brru.sdimallawa@gmail.com
SD NEGERI SIAWUNG barru.brru.sdnsiawung@gmail.com
SD INPRES SIAWUNG barru.brru.sdisiawung@gmail.com
SD INPRES No. 23 BARRU. II barru.brru.sdi23barruII@gmail.com
SD INPRES NO. 42 GARONGKONG barru.brru.sdi42garongkong@gmail.com
SD INPRES KALOMPI barru.brru.sdikalompi@gmail.com
SD INPRES BATULAPPA barru.brru.sdibatulappa@gmail.com
SD INPRES COPPO barru.brru.sdicoppo@gmail.com
SD INPRES CAMMING barru.brru.sdicamming@gmail.com
SD INPRES BARRU I barru.brru.sdibarruI@gmail.com
SD INPRES PANGE barru.brru.sdipange@gmail.com
SDN No. 5 PADONGKO barru.brru.sdn5padongko@gmail.com
SD INPRES PANRENGE barru.brru.sdipanrenge@gmail.com
SD NEGERI AMARO barru.brru.sdnamaro@gmail.com
SMP NEGERI 3 BARRU barru.brru.smpn3barru@gmail.com
SMP NEGERI 1 BARRU barru.brru.smpn1barru@gmail.com
SMP NEGERI 2 BARRU barru.barru.smpn2barru@gmail.com
SMP NEGERI SATAP 4 BARRU barru.brru.smpn4satapbarru@gmail.com
SLB BARRU barru.brru.slbbarru@gmail.com
Kecamatan Balusu
SD INPRES PALLAE barru.blsu.sdipallae@gmail.com
SD INPRES JOLENGE barru.blsu.sdijolenge@gmail.com
SD INPRES LAPAO barru.blsu.sdilapao@gmail.com
SD NEGERI BATUPUTE barru.blsu.sdnbatupute@gmail.com
SD NEGERI BALLEWE barru.blsu.sdnballewe@gmail.com
SD NEGERI LAPASU barru.blsu.sdnlapasu@gmail.com
SD NEGERI MADELLO barru.blsu.sdnmadello@gmail.com
SD NEGERI LAMPOKO barru.blsu.sdnlampoko@gmail.com
SD INPRES TEMMIRENG barru.blsu.sditemmireng@gmail.com
SD INPRES MADELLO barru.blsu.sdimadello@gmail.com
SD NEGERI BAWASALO barru.blsu.sdnbawasalo@gmail.com
SD NEGERI PACCIRO barru.blsu.sdnpacciro@gmail.com
SD NEGERI WIRINGTASI barru.blsu.sdnwiringtasi@gmail.com
SD NEGERI PALIE barru.blsu.sdnpalie@gmail.com
SD NEGERI BAERA barru.blsu.sdnbaera@gmail.com
SD NEGERI BALUSU barru.blsu.sdnbalusu@gmail.com
SD INPRES KAMIRI barru.blsu.sdikamiri@gmail.com
SD NEGERI TAKKALASI barru.blsu.sdntakkalasi@gmail.com
SD INPRES BAERA barru.blsu.sdibaera@gmail.com
SD INPRES BINUANG barru.blsu.sdibinuang@gmail.com
SD INPRES LAMPOKO barru.blsu.sdilampoko@gmail.com
SD INPRES RUMPIAH barru.blsu.sdirumpiah@gmail.com
SMP ISLAM KREATIF PRATIWI barru.blsu.smpislamKP@gmail.com
SMP NEGERI SATAP 4 BALUSU barru.blsu.smpn4balusu@gmail.com
SMP NEGERI 3 BALUSU barru.blsu.smpn3balusu@gmail.com
SMP MUHAMMADIYAH TAKKALASI barru.blsu.smpmuhammadiyah@gmail.com
SMP NEGERI 2 BALUSU barru.blsu.smpn2balusu@gmail.com
SMP NEGERI 1 BALUSU barru.blsu.smpn1balusu@gmail.com
Kecamatan Soppeng Riaja
SD INPRES WIRINGTASI barru.sprj.sdiwiringtasi@gmail.com
SD INPRES MINANGATOA barru.sprj.sdiminangatoa@gmail.com
SD INPRES PALUNGENG GELLANG barru.sprj.sdipalungenggellang@gmail.com
SD INPRES CEPPAGA barru.sprj.sdiceppaga@gmail.com
SD INPRES BURANCIE barru.sprj.sdiburancie@gmail.com
SD NEGERI KIRU - KIRU barru.sprj.sdnkirukiru@gmail.com
SD NEGERI CENTRE MANGKOSO barru.sprj.sdncentremangkoso@gmail.com
SD INPRES AJAKKANG TIMUR barru.sprj.sdiajakkangtimur@gmail.com
SD INPRES AWERANGE barru.sprj.sdiawerange@gmail.com
SD INPRES ORING barru.sprj.sdioring@gmail.com
SD INPRES LAWALLU barru.sprj.sdilawallu@gmail.com
SD NEGERI AJAKKANG barru.sprj.sdnajakkang@gmail.com
SD INPRES KADING barru.sprj.sdikading@gmail.com
SD NEGERI LAWALLU barru.sprj.sdnlawallu@gmail.com
SD INPRES PACEKKE barru.sprj.sdipacekke@gmail.com
SD INPRES MANGKOSO barru.sprj.sdimangkoso@gmail.com
SD INPRES BATUPUTE barru.sprj.sdibatupute@gmail.com
SD INPRES TOE barru.sprj.sditoe@gmail.com
SD NEGERI SIDDO barru.sprj.sdnsiddo@gmail.com
SD INPRES POLEWALI barru.sprj.sdipolewali@gmail.com
SD INPRES AJAKKANG BARAT barru.sprj.sdiajakkangbarat@gmail.com
SMP NEGERI SATAP 3 SOPPENG RIAJA barru.sprj.smp3soppengriaja@gmail.com
SMP NEGERI 2 SOPPENG RIAJA barru.sprj.smpn2soppengriaja@gmail.com
SMP DDI MANGKOSO barru.sprj.smpDDImangkoso@gmail.com
SMP SATAP 4 SOPPENG RIAJA barru.sprj.smpn4soppengriaja@gmail.com
SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA barru.sprj.smpn1soppengriaja@gmail.com
SMP MUHAMMADIYAH KAMPUNG BARU barru.sprj.smpmuhkampungbaru@gmail.com
Kecamatan Mallusetasi
SD INPRES BOJO SELATAN barru.mlts.sdibojoselatan@gmail.com
SD INPRES LOJIE barru.mlts.sdilojie@gmail.com
SD INPRES TOPPORENG barru.mlts.sditopporeng@gmail.com
SD INPRES CILELLANG SELATAN barru.mlts.sdicilellangselatan@gmail.com
SD INPRES ALAKKANG barru.mlts.sdialakkang@gmail.com
SD INPRES CILELLANG UTARA barru.mlts.sdicilellangutara@gmail.com
SD INPRES BARANTANG barru.mlts.sdibarantang@gmail.com
SD NEGERI 12 BOJO barru.mlts.sdn12bojo@gmail.com
SD NEGERI 9 KUPA barru.mlts.sdn9kupa@gmail.com
SD INPRES JONCONGAN barru.mlts.sdijoncongan@gmail.com
SDN 8 JALANGE barru.mlts.sdn8jalange@gmail.com
SD INPRES BOJO UTARA barru.mlts.sdibojoutara@gmail.com
SD NEGERI 3 MALLAWA barru.mlts.sdn3mallawa@gmail.com
SD INPRES PALANRO barru.mlts.sdipalanro@gmail.com
SD NEGERI 4 CILELLANG barru.mlts.sdn4cilellang@gmail.com
SD INPRES BUAKA barru.mlts.sdibuaka@gmail.com
SD INPRES PAKKA barru.mlts.sdipakka@gmail.com
SD INPRES UJUNG barru.mlts.sdiujung@gmail.com
SD INPRES PUCCANRA barru.mlts.sdipuccanra@gmail.com
SD INPRES KAMPUNG BARU barru.mlts.sdikampungbaru@gmail.com
SD INPRES NEPO barru.mlts.sdinepo@gmail.com
SD INPRES LANRAE barru.mlts.sdilanrae@gmail.com
SD NEGERI 1 PALANRO barru.mlts.sdn1palanro@gmail.com
SD NEGERI 10 LABUANGE barru.mlts.sdn10labuange@gmail.com
SD NEGERI 13 MANUBA barru.mlts.sdn13manuba@gmail.com
SD INPRES DUSUNG barru.mlts.sdidusung@gmail.com
SMP NEGERI 1 MALLUSETASI barru.mlts.smpn1mallusetasi@gmail.com
SMP NEGERI 2 MALLUSETASI barru.mlts.smpn2mallusetasi@gmail.com
SMP NEGERI 3 MALLUSETASI barru.mlts.smpn3mallusetasi@gmail.com
SMP NEGERI 4 MALLUSETASI barru.mlts.smpn4mallusetasi@gmail.com
SMP NEGERI 5 MALLUSETASI barru.mlts.smpn5mallusetasi@gmail.com